เราอุ้มบุญมาให้คุณ บอกบุญ บอกเรา

ร่วมบอกบุญ

มุมสมาชิก

อสุภกรรมฐาน 10 ประการ

อสุภกรรมฐาน 10 ประการ


ให้เพ่งพิจารณาซากศพที่ขึ้นอืด บวม พองตรงไหน เมื่อกำหนดจดจำรูปได้ชัดเจนดีแล้วให้หลับตานึกเห็นภาพนั้นพร้อมกับภาวนาว่า..

หลักการเพ่งพิจารณา 10 ประการ

  1. อุทุมาตกอสุภ
  2. วินีลกอสุภ
  3. วิปุพพกอสุภ
  4. วิฉิททกอสุภ
  5. วิกขายิตตกอสุภ
  6. หตวิกขิตตกอสุภ
  7. โลหิตตกอสุภ
  8. ปุฬุวกอสุภ
  9. วิกขิตตกอสุภ
  10. อัฏฐิอสุภ

หลักการเพ่งพิจารณา 10 ประการคือ

1. อุทุมาตกอสุภ คือ พิจารณาซากศพที่ขึ้นอืด
ให้เพ่งพิจารณาซากศพที่ขึ้นอืด บวม พองตรงไหน เมื่อกำหนดจดจำรูปได้ชัดเจนดีแล้วให้หลับตานึกเห็นภาพนั้นพร้อมกับภาวนาว่า "อุทุมาตะกังปะฏิกุลัง" ภาวนาและนึกให้เห็นสภาพว่า "ซากศพขึ้นอืดพองน่าเกลียด" อย่างนี้ตลอดไป ถ้ายังจำภาพนั้นไม่ได้ให้ลืมตาพิจารณาดูอีก แล้วหลับตาภาวนา "อุทุมา ตะกัง ปะฏิกุลัง" นึกว่า "ซากศพขึ้นอืดพองน่าเกลียด" เรื่อยไปจนกระทั่งเกิด "อุคคหนิมิต" คือ นิมิตติดตาหลับตาก็ยังเห็นซากศพนั้นพองขึ้นๆ จนติดตาติดใจ จะนึกเมื่อไรก็เห็นภาพนั้นได้ทันที

เมื่อพิจารณาเห็นภาพนั้นติดตาจนชินอยู่ในความทรงจำดับนี้แล้วจะเกิด "ปฏิภาคนิมิต" คือ นิมิตเทียบเคียงขึ้น ภาพซากศพที่พองขึ้นจะผิดไปจากเดิมเปลี่ยนไปเหมือนกับคนอ้วนพีที่มีผิวพรรณผ่องใสกำลังนอนหลับอยู่

2. วินีลกอสุภ คือ พิจารณาซากศพที่มีสีต่างๆ
ให้เพ่งพิจารณาสีของซากศพนั้นว่า สีอะไร โดยปกติจะมีสีแดง สีเขียว และ สีขาวปนกัน ให้หลับตาภาวนา "วินีละกัง ปะฎิกุลัง" นึกเห็นว่า "สีต่างๆนั้น่าเกลียด" นิมิตติดตา จะมีสีแดง เขียง ขาว คละกันเป็นสีพร้อยๆ

3. วิปุพพกอสุภ คือ พิจารณาซากศพที่มีน้ำเหลือง น้ำหนองไหล
ให้เพ่งพิจารณาซากศพที่มีน้ำหนองไหลหลับตาภาวนา "วิปุพพกัง ปะฎิกุลัง" นึกว่า "น้ำหนองที่ไหลนั้นน่าเหลียด" นิมิตติดตา จะเห็นน้ำหนองไหลอยู่ ไม่ขาดสาย ส่วนนิมิตเทียบเคียง จะปรากฎน้ำหนองนั้นนิ่งอยู่ไม่เหมือนติดตา

4. วิฉิททกอสุภ คือ พิจารณาซากศพที่เป็นท่อนเล็ก ท่อนใหญ่
ให้เพ่งพิจารณาดูซากศพที่ถูกสับเป็นท่อนเล็ก ท่อนใหญ่ หลับตาภาวนาว่า "วิฉิททกะกัง ปะฎิกุลัง" นึกว่า "ซากศพที่สับเป็นท่อนๆ นี้น่าเกลียด นิมิตติดตา จะเป็นซากศพนั้นขาดเป็นท่อนๆไปทั้งตัว นิมิตเทียบเคียง จะเห็นซากศพมีอวัยวะอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์

5. วิกขายิตตกอสุภ คือพิจารณาซากศพที่ถูกสัตว์กัดกิน
ให้เพ่งพิจารณาดูซากศพที่ถูกสัตว์ต่างๆกัดกินจนเป็นรอยแหว่งเว้าในที่ต่างๆ ขณะพิจารณาให้ภาวนาว่า "วกขายิตตะกังปะฎิกุลัง" และนึกว่า "รอยที่ถูกสัตว์กัดกินนั้นน่าเกลียด" นิมิตติดตา ที่ปรากฏคือ เป็นรูปซากสัตว์กัดกินไปทั้งตัว
ส่วนนิมิตเทียบเคียง ปรากฎเป็นรูปซากศพที่มีร่างกายสมบูรณ์

6. หตวิกขิตตกอสุภ คือพิจารณาซากศพที่ถูกสับเป็นท่อนๆ
ให้นำซากศพที่ถูกสับเป็นท่อนๆมาวางเรียงกันท่อนละ 1 นิ้ว แล้วเพ่งพิจารณาภาวนาว่า "หะตะวิกขิตตะกัง ปะฎิกุลัง" นึกว่า "รอยสับเป็นท่อนๆนั้นน่าเกลียด" นิมิตติดตา ที่ปรากฏคือ เห็นรอยแผลศพถูกสับฟัน
นิมิตเทียบเคียง นั้น ปรากฏเป็นรูปร่างสมบูรณ์ ไม่มีริ้วรอยที่ถูกสับฟัน

7. โลหิตตกอสุภ คือพิจารณาซากศพที่มีเลือดไหล
ให้พิจารณาซากศพที่มีเลือดไหลขณะพิจารณาว่า "โลหิตตะกัง ปะฎิกุลัง" นึกว่า "เลือดที่ไหลนั่นน่าเกลียด" นิมิตติดตา เห็นเป็นเลือดไหลคล้ายผาแดงที่ถูกลมพัดปลิวไสวอยู่
ส่วนนิมิตเทียบเคียง นั้นปรากฎเป็นสีแดงนิ่งสงบอยู่โดยไม่เคลื่อนไหว

8. ปุฬุวกอสุภ คือ พิจารณาซากศพที่มีหนอน
ให้พิจารณาซากศพคนที่ตายมาแล้วสองสามวันจนมีหนอนคลานยั้วเยี้ยอยู่บนซากศพนั้นภาวนาว่า "ปุฬุวะกัง ปะฎิกุลัง" และนึกว่า "ตัวหนอนที่อยู่บนซกศพนั้นน่าเกลียด" นิมิตติดตา คือ ปรากฎหมู่หนอนชอนไชเป็นกลุ่มๆ
นิมิตเทียบเคียง จะปรากฎคล้ายกองสำลีที่กองเฉยๆ

9. วิกขิตตกอสุภ คือพิจารณาซากศพที่กระจัดกระจายอยู่ห่างกัน
ให้นำซากศพที่อยู่ห่างกันมารวมกันเข้าแล้วเพ่งพิจารณาภาวนาว่า "วิกขิตะกัง ปะฎิกุลัง" แล้วนึกว่า"ซากศพที่เรียงรายที่น่าเกลียด" นิมิตติดตา จะปรากฎซากศพที่เรี่ยรายเป็นแห่งๆ
ส่วน นิมิตเทียบเคียง จะเห็นซากศพที่สมบูรณ์

10. อัฏฐิอสุภ คือ พิจารณาซากศพที่เป็นกระดูก
ให้เอาซากศพที่เป็นกระดูกมีเนื้อเลือดหนังเอ็นหรือจะเป็นโครงกระดูกล้วนๆก็ได้มาเพ่งพิจารณา พร้อมกับภาวนาว่า "อิฏฐิกัง ปะฎิกุลัง" และนึกว่า "กระดูกนั้นน่าเกลียด" อุคคหนิมิต หรือนิมิตติดตาในอสุภกองนี้จะปรากฎกระดูกเป็นแห่งๆเคลื่อนไหวไปมา
ส่วน ปฎิภาคนิมิต คือ นิมิตเทียบเคียงจะปรกาฎสภาพของกองกระดูกที่วางเฉยอยู่เป็นกองๆ


# ทำบุญบริจาค

ถวายสังฆทานน้ำดื่ม ๑๐๐ แพค

#บุญถวายน้ำดื่ม‼️ ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์  ประจำเดือน กันยายน (จำนวน ๑๐๐ แพค) แพคละ 2️⃣9️⃣ บาท หรือตามกำลังศรัทธา

วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน นครปฐม ขอเชิญประชาชนร่วมบุญกฐินสามัคคีครั้งใหญ่ประจำปี 2564

วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน โดยหลวงพ่อสิงห์โต โฆษโก เจ้าอาวาส ขอเชิญชวนร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป หลังจากทำพิธีทอดกฐินสามัคคีเสร็จ ทำการตัดเย็บด้วยมือ ซัก ย้อมสีและรีดจนแห้งเรียบร้อย ทำพิธีกรานผ้ากฐินเป็นอันเสร็จพิธี

ขอเชิญร่วมสร้างซุ้มประตูอุโบสถ

🔴"#สร้างซุ้มประตูสู่เส้นทางบุญ เหมือนหนึ่งเป็นการสร้างประตูสู่สวรรค์" 💢ขอเชิญร่วมสร้างซุ้มประตูอุโบสถ💢 วัดแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายแผ่นทองคำเปลว ปิดลายฉลุฐานพระประธาน

ขอเชิญร่วมทำบุญ 🔶️ถวายแผ่นทองคำเปลวแท้🔶️ เพื่อปิดลายฉลุฐานพระประธานอุโบสถ วัดแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 🔴กองบุญละ ๙ บาท🔴 หรือร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา

สร้างเจดีย์ วัดป่าธรรมคีรี เพื่อสืบอายุพระศาสนา

พระอาจารย์คม อภิวโร ให้ไฟเขียว  เดินหน้าสร้างอุโบสถเจดีย์แล้วนะครับ

บุญสร้างกุฏิพระสงฆ์ สำนักสงฆ์เขาย่าโนะ ชัยภูมิ

ร่วมสร้าง บอกบุญด่วน! วัดมีแต่เสา ไม่มีกุฏิ!!

เปิดบุญด่วน 5 วัน! ทำบุญน้ำดื่ม 5,000 แพ็ค

ขอเชิญร่วมทำบุญน้ำดื่ม มอบให้โรงพยาบาลตากสิน 2,000 แพ็ค ถวายวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร 3,000 แพ็ค ทำบุญแพ็คละ 50 บาท

สร้างถนนเข้าวัดแก้วดวงธรรม จ.ร้อยเอ็ด

ขอเชิญร่วมบุญสร้างทางเข้าวัดโดยการเทคอนกรีต ณ ณ วัดแก้วดวงธรรม อ.โพธิ์ชัย ต.สะอาด จ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากฝนตกบนทางลูกรังทางเข้าวัดเป็นบ่อเป็นหลุม ทำให้สัญจรได้ไม่สะดวก  กองบุญละ 300 บาท 

บูรณะองค์พระ อายุกว่า 400 ปี

บูรณะปิดทององค์พระพุทธรูป "หลวงพ่อสมปรารถนา" และพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ทั้ง 3 องค์ (อายุ 400 กว่าปี) ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

รวมงานบุญ 100 โรงพยาบาล เพื่อแก้ปัญหา COVID-19 ..แค่แชร์ก็ได้กุศลไม่มีประมาณ

#ขอคนละกำลังใจให้คุณหมอ รวมงานบุญโรงพยาบาล รวบรวม เลขบัญชี 100 แห่ง สำหรับผู้ที่สนใจจะช่วย โรงพยาบาล มูลนิธิ โครงการต่างๆ ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ซื้อ อุปรณ์การแพทย์ และ สนับสนุน เพื่อแก้ปัญหา COVID-19 ..แค่แชร์ก็ได้กุศลไม่มีประมาณ