เราอุ้มบุญมาให้คุณ บอกบุญ บอกเรา

ร่วมบอกบุญ

มุมสมาชิก

อสุภกรรมฐาน 10 ประการ

อสุภกรรมฐาน 10 ประการ


ให้เพ่งพิจารณาซากศพที่ขึ้นอืด บวม พองตรงไหน เมื่อกำหนดจดจำรูปได้ชัดเจนดีแล้วให้หลับตานึกเห็นภาพนั้นพร้อมกับภาวนาว่า..

หลักการเพ่งพิจารณา 10 ประการ

  1. อุทุมาตกอสุภ
  2. วินีลกอสุภ
  3. วิปุพพกอสุภ
  4. วิฉิททกอสุภ
  5. วิกขายิตตกอสุภ
  6. หตวิกขิตตกอสุภ
  7. โลหิตตกอสุภ
  8. ปุฬุวกอสุภ
  9. วิกขิตตกอสุภ
  10. อัฏฐิอสุภ

หลักการเพ่งพิจารณา 10 ประการคือ

1. อุทุมาตกอสุภ คือ พิจารณาซากศพที่ขึ้นอืด
ให้เพ่งพิจารณาซากศพที่ขึ้นอืด บวม พองตรงไหน เมื่อกำหนดจดจำรูปได้ชัดเจนดีแล้วให้หลับตานึกเห็นภาพนั้นพร้อมกับภาวนาว่า "อุทุมาตะกังปะฏิกุลัง" ภาวนาและนึกให้เห็นสภาพว่า "ซากศพขึ้นอืดพองน่าเกลียด" อย่างนี้ตลอดไป ถ้ายังจำภาพนั้นไม่ได้ให้ลืมตาพิจารณาดูอีก แล้วหลับตาภาวนา "อุทุมา ตะกัง ปะฏิกุลัง" นึกว่า "ซากศพขึ้นอืดพองน่าเกลียด" เรื่อยไปจนกระทั่งเกิด "อุคคหนิมิต" คือ นิมิตติดตาหลับตาก็ยังเห็นซากศพนั้นพองขึ้นๆ จนติดตาติดใจ จะนึกเมื่อไรก็เห็นภาพนั้นได้ทันที

เมื่อพิจารณาเห็นภาพนั้นติดตาจนชินอยู่ในความทรงจำดับนี้แล้วจะเกิด "ปฏิภาคนิมิต" คือ นิมิตเทียบเคียงขึ้น ภาพซากศพที่พองขึ้นจะผิดไปจากเดิมเปลี่ยนไปเหมือนกับคนอ้วนพีที่มีผิวพรรณผ่องใสกำลังนอนหลับอยู่

2. วินีลกอสุภ คือ พิจารณาซากศพที่มีสีต่างๆ
ให้เพ่งพิจารณาสีของซากศพนั้นว่า สีอะไร โดยปกติจะมีสีแดง สีเขียว และ สีขาวปนกัน ให้หลับตาภาวนา "วินีละกัง ปะฎิกุลัง" นึกเห็นว่า "สีต่างๆนั้น่าเกลียด" นิมิตติดตา จะมีสีแดง เขียง ขาว คละกันเป็นสีพร้อยๆ

3. วิปุพพกอสุภ คือ พิจารณาซากศพที่มีน้ำเหลือง น้ำหนองไหล
ให้เพ่งพิจารณาซากศพที่มีน้ำหนองไหลหลับตาภาวนา "วิปุพพกัง ปะฎิกุลัง" นึกว่า "น้ำหนองที่ไหลนั้นน่าเหลียด" นิมิตติดตา จะเห็นน้ำหนองไหลอยู่ ไม่ขาดสาย ส่วนนิมิตเทียบเคียง จะปรากฎน้ำหนองนั้นนิ่งอยู่ไม่เหมือนติดตา

4. วิฉิททกอสุภ คือ พิจารณาซากศพที่เป็นท่อนเล็ก ท่อนใหญ่
ให้เพ่งพิจารณาดูซากศพที่ถูกสับเป็นท่อนเล็ก ท่อนใหญ่ หลับตาภาวนาว่า "วิฉิททกะกัง ปะฎิกุลัง" นึกว่า "ซากศพที่สับเป็นท่อนๆ นี้น่าเกลียด นิมิตติดตา จะเป็นซากศพนั้นขาดเป็นท่อนๆไปทั้งตัว นิมิตเทียบเคียง จะเห็นซากศพมีอวัยวะอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์

5. วิกขายิตตกอสุภ คือพิจารณาซากศพที่ถูกสัตว์กัดกิน
ให้เพ่งพิจารณาดูซากศพที่ถูกสัตว์ต่างๆกัดกินจนเป็นรอยแหว่งเว้าในที่ต่างๆ ขณะพิจารณาให้ภาวนาว่า "วกขายิตตะกังปะฎิกุลัง" และนึกว่า "รอยที่ถูกสัตว์กัดกินนั้นน่าเกลียด" นิมิตติดตา ที่ปรากฏคือ เป็นรูปซากสัตว์กัดกินไปทั้งตัว
ส่วนนิมิตเทียบเคียง ปรากฎเป็นรูปซากศพที่มีร่างกายสมบูรณ์

6. หตวิกขิตตกอสุภ คือพิจารณาซากศพที่ถูกสับเป็นท่อนๆ
ให้นำซากศพที่ถูกสับเป็นท่อนๆมาวางเรียงกันท่อนละ 1 นิ้ว แล้วเพ่งพิจารณาภาวนาว่า "หะตะวิกขิตตะกัง ปะฎิกุลัง" นึกว่า "รอยสับเป็นท่อนๆนั้นน่าเกลียด" นิมิตติดตา ที่ปรากฏคือ เห็นรอยแผลศพถูกสับฟัน
นิมิตเทียบเคียง นั้น ปรากฏเป็นรูปร่างสมบูรณ์ ไม่มีริ้วรอยที่ถูกสับฟัน

7. โลหิตตกอสุภ คือพิจารณาซากศพที่มีเลือดไหล
ให้พิจารณาซากศพที่มีเลือดไหลขณะพิจารณาว่า "โลหิตตะกัง ปะฎิกุลัง" นึกว่า "เลือดที่ไหลนั่นน่าเกลียด" นิมิตติดตา เห็นเป็นเลือดไหลคล้ายผาแดงที่ถูกลมพัดปลิวไสวอยู่
ส่วนนิมิตเทียบเคียง นั้นปรากฎเป็นสีแดงนิ่งสงบอยู่โดยไม่เคลื่อนไหว

8. ปุฬุวกอสุภ คือ พิจารณาซากศพที่มีหนอน
ให้พิจารณาซากศพคนที่ตายมาแล้วสองสามวันจนมีหนอนคลานยั้วเยี้ยอยู่บนซากศพนั้นภาวนาว่า "ปุฬุวะกัง ปะฎิกุลัง" และนึกว่า "ตัวหนอนที่อยู่บนซกศพนั้นน่าเกลียด" นิมิตติดตา คือ ปรากฎหมู่หนอนชอนไชเป็นกลุ่มๆ
นิมิตเทียบเคียง จะปรากฎคล้ายกองสำลีที่กองเฉยๆ

9. วิกขิตตกอสุภ คือพิจารณาซากศพที่กระจัดกระจายอยู่ห่างกัน
ให้นำซากศพที่อยู่ห่างกันมารวมกันเข้าแล้วเพ่งพิจารณาภาวนาว่า "วิกขิตะกัง ปะฎิกุลัง" แล้วนึกว่า"ซากศพที่เรียงรายที่น่าเกลียด" นิมิตติดตา จะปรากฎซากศพที่เรี่ยรายเป็นแห่งๆ
ส่วน นิมิตเทียบเคียง จะเห็นซากศพที่สมบูรณ์

10. อัฏฐิอสุภ คือ พิจารณาซากศพที่เป็นกระดูก
ให้เอาซากศพที่เป็นกระดูกมีเนื้อเลือดหนังเอ็นหรือจะเป็นโครงกระดูกล้วนๆก็ได้มาเพ่งพิจารณา พร้อมกับภาวนาว่า "อิฏฐิกัง ปะฎิกุลัง" และนึกว่า "กระดูกนั้นน่าเกลียด" อุคคหนิมิต หรือนิมิตติดตาในอสุภกองนี้จะปรากฎกระดูกเป็นแห่งๆเคลื่อนไหวไปมา
ส่วน ปฎิภาคนิมิต คือ นิมิตเทียบเคียงจะปรกาฎสภาพของกองกระดูกที่วางเฉยอยู่เป็นกองๆ


# ทำบุญบริจาค

บูรณะพระประธานในอุโบสถ

ขอเชิญร่วมบูรณะ ปิดทอง องค์พระประธานในอุโบสถวัดแม่ทราย จังหวัดแพร่

ขอเชิญร่วมทำบุญโรงทานน้ำดื่ม-น้ำปานะ พิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถ

ขอเชิญร่วมทำบุญโรงทานน้ำดื่ม-น้ำปานะ ในพิธียกช่อฟ้าเอกอุโบสถ พิธีบรรจุหัวใจพญาสิงห์ #พิธีบรรจุหัวใจพญานาค วัดแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ในวันที่ 3-5 มีนาคม 2566

ปิดทองพระประธานในอุโบสถ

ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะปิดทององค์พระประธาน ในอุโบสถวัดแม่ทราย จังหวัดแพร่

ขอเชิญร่วมทำบุญเทพื้นคอนกรีตรอบอุโบสถ

เทลานวัด สร้างลานธรรม ก่อทางบุญ ขอเชิญร่วมทำบุญเทพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบอุโบสถวัดแม่ทราย จังหวัดแพร่

🔸ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี🔸 🔸ทอดถวาย ณ วัดแม่สะกึด จ.แม่ฮ่องสอน🔸 เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดแม่สะกึด 🔸🔸ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕🔸

🔸ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี🔸 🔸ทอดถวาย ณ วัดแม่สะกึด จ.แม่ฮ่องสอน🔸 เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดแม่สะกึด 🔸🔸ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕🔸

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายสปอร์ตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์

เข้าพรรษา สร้างบุญ อุ่นใจ เปลี่ยนจากเทียนไข เป็นโซล่าไลท์ ถวายวัดแม่ทราย จังหวัดแพร่

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างซุ้มหน้าต่างและฉาบผนังอุโบสถ

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างซุ้มหน้าต่างและฉาบผนังอุโบสถ วัดแม่ทราย ตงแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ขอเรียนเชิญร่วมบุญชำระหนี้สงฆ์ #ค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนกุมภาพันธ์

#ขอเรียนเชิญร่วมบุญชำระหนี้สงฆ์ #ค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ 🙏อานิสงค์การร่วมทำบุญค่าไฟฟ้าจะส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่เศร้าหมองทางเดินของชีวิตจะสว่างไสวไม่มีทางตันคิดนึกที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายมีทางออกเสมอ 👉ติดต่อร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ วัดห้วยโรงใน ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พระอธิการพรพิพัฒน์พงษ์ รตนโชโต ☎️ 0638975436 👉ร่วมบุญได้ที่ ธ.ธ.ก.ส เลขบช.020-1-3331429-8 ชื่อบช. วัดห้วยโรงใน ม.4 😇 #อานิสงค์การร่วมทำบุญค่าไฟฟ้า จะส่งผลให้เป็นผู้ที่ไม่เศร้าหมอง ทางเดินของชีวิตจะสว่างไสวไม่มีทางตัน คิดนึกที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายมีทางออกเสมอ จิตใจจะสว่างไสว สุขภาพร่างกายก็แข็งแรง ไม่ว่าเราจะไปตกทุกข์ได้ยากที่ไหน ก็จะมีสิ่งที่ช่วยเราให้มีทางออก พ้นจากความทุกข์ตรงนั้นได้ พ้นจากเคราะห์กรรม ตรงนั้นได้ เหมือนดั่งที่ไฟฟ้า ทำให้วัด สว่างไสว และยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย และเกิดชาติไหนก็จะมีสายตาดี ไม่มีความบกพร่องในการมองเห็นเลย เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะมีวิมานที่สว่างไสวยิ่งนักแก้กรรมสำหรับผู้ที่ มีความเศร้าหมองในจิตใจ พบทางตันในชีวิต และพวกที่มีความบกพร่องในการมองเห็น🙏🙏🙏

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดคำสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดคำสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ❖ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ เจริญพร สหธรรมมิก เพื่อนกัลยาณมิตรญาติธรรม มหาเศรษฐีบุญ ทุกๆท่าน ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างบุญครั้งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จด้วยเทอญ ... ❖:‧ ร่วมสร้างอุโบสถได้ที่ ชื่อบัญชี ร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดคำสะอาด ธนาคารออมสิน สาขาน้ำยืน เลขที่ 020-3-80872-000